دانشکده مهندسی کامپیوتر خبر داد:

 جلسه مشترک معاونت اداری مالی دانشگاه با دانشکده مهندسی کامپیوتردر روز چهارشنبه ، مورخ ۹۸/۷/۲۴ ساعت ۱۰ الی ۱۳ برگزار گردید در این جلسه که با حضور معاون اداری، مدیر امور اداری و مدیر پشتیبانی  و خدمات و رئیس، معاونین، مدیران گروه و کارکنان دانشکده برگزار گردید به طرح پاره ای از مسائل و مشکلات اشاره گردید و راه حل های مناسبی ارائه شد.

c0ae4098-f25e-4ad9-b863-4caead0932f0 db442a03-43d5-4bd7-b178-c61dd43a65b8 eeea04f9-868e-4d7a-aaaa-b554594613f3