دانشکده مهندسی کامپیوتر خبر داد:

سخنرانی آقای دکتر حمید کریمی روزبهانی با عنوان “Application of Novel Multivariate Pattern Analyses in Extracting Information about Face Perception and Attention” روز شنبه مورخ ۳۰ شهریور ۹۸ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار گردید.

772d179a-d05f-40f3-954c-71586d0fe633 d035038d-5bf8-4f58-80c0-d29fb74024d3 d2012239-da90-4375-a9f0-847ea45c0f93 e605e2ac-3406-4a3e-a16c-b654e10e6c82