دانشکده مهندسی کامپیوتر خبرداد:

مجله نوآوری های مهندسی برق و کامپیوتر (Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations) یک نشریه بین المللی است که از سال ۲۰۱۳ توسط دانشگاه شهید رجایی آغاز به کار کرده است و مقالات و دستاوردهای علمی-پژوهشی محققین داخل و خارج در حوزه مهندسی برق و کامپیوتر را داوری و منتشر می کند. طبق آخرین ارزیابی ها، این نشریه توانست جزو چارک اول (Q1) مجلات منتشر شده در حوزه مهندسی برق و کامپیوتر قرار گیرد.  

ضمن تبریک این دستاورد و تشکر از فعالیت اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر نظیر دکتر ابراهیم پور به عنوان سردبیر، دکتر صفخانی به عنوان مدیر اجرایی، دکتر دانشپور به عنوان ویراستار و سایر اساتید دانشکده مهندسی کامیپوتر نظیر دکتر شیرمحمدی، دکتر بساق زاده، دکتر امیری، دکتر کلانتری، دکتر پازوکی، دکتر ترابی، دکتر دانشپور، دکتر رشیدی کنعان، دکتر بیگی و دکتر درستی که علاوه بر داوری های خوب، با مقالات کیفی زمینه این موفقیت را فراهم آوردند، امید است در آینده نزدیک شاهد دستاوردهای بزرگتر در عرصه های داخلی و خارجی باشیم.