دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار کرد

مراسم معارفه ورودیهای کارشناسی (بهمن ۹۷) در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۸/۲۱ با سخنرانی رئیس و معاونین و تعدادی از اساتید دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار گردید.

photo_2018-11-13_13-42-01photo_2018-11-13_13-42-06