دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار کرد

کارگاه استفاده از رباتهای ایپاک با هدف آشنایی دانشجویان کامپیوتر به منظور تعریف پروژه های کارشناسی در تاریخ ۹۷/۵/۲۳ در دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار شد. در این کارگاه پس از راه اندازی رباتها، چند برنامه مختلف توسط دانشجویان بر روی این رباتها اجرا شد که از جمله کاربردهای این رباتها میتوان به ربات حل ماز و ربات تعقیب کننده و … اشاره کرد.

این کارگاه توسط آزمایشگاه رباتیک با مدیریت خانم دکتر بیگی و با همکاری شرکت قشم ولتاژ برگزار گردید.

photo_2018-08-20_11-39-03photo_2018-08-20_11-39-09