دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار کرد

سخنرانی با عنوان فراتر از گچ و تخته توسط آقای دکتر وصالی عضو هیئت علمی دانشکده‌ی علوم پایه‌ی دانشگاه شهید رجایی مورخ ۹۶/۲/۲۶ از ساعت ۱۲ تا ۱۳ در سالن آمفی تئاتر دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر در حضور اساتید و ریاست دانشکده ایراد گردید. ایشان با اشاره‌ای به برخی از مشکلات آموزشی در حال حاضر، به برخی از چالش‌ها و راه حل‌ها در این زمینه پرداختند و در پایان به پرسش‌های حضار پاسخ دادند سپس رئیس دانشکده از ایشان تقدیر تجلیل کردند.

photo_2017-05-16_13-49-18 photo_2017-05-16_13-49-23 photo_2017-05-16_13-49-26 photo_2017-05-16_13-49-32 photo_2017-05-16_13-49-50 photo_2017-05-16_13-49-52 photo_2017-05-16_13-50-03