دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار می‌کند

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم می‌رساند سخنرانی آقای دکتر وصالی عضو هیئت علمی دانشکده‌ی علوم پایه با عنوان گچ و تخته در روز سه شنبه مورخ  ۹۵/۲/۲۶ ساعت ۱۲ در سالن آمفی تئاتر دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر برگزار می‌شود.

photo_2017-05-14_18-50-44