دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار کرد

سخنرانی آقای دکتر نیک عمل با عنوان “نیاز به پژوهش، بسترسازی برای پژوهش و نتیجه پژوهش” روز سه شنبه مورخ ۹۷/۹/۲۷ ساعت ۱۲ به مناسبت هفته پژوهش در سالن سمینار دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار گردید.

dsc_5667 dsc_5689 dsc_5690 dsc_5694 dsc_5697 dsc_5702 dsc_5705 dsc_5711 dsc_5713 dsc_5688