دانشکده مهندسی کامپیوتر با همکاری دانشکده علوم انسانی برگزار کردند

دهمین همایش ملی آموزش در روزهای ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ۹۷ در سالن شهید طهرانی مقدم با سخنرانی دکتر خرازی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی و دکتر تلخابی  با رویکرد علوم شناختی برگزار گردید. دبیر این همایش دکتر رضا ابراهیم پور بودند.

photo_2018-05-12_14-35-56photo_2018-05-12_14-36-04photo_2018-05-12_14-35-39