دانشکده مهندسی کامپیوتر با همکاری دانشکده علوم ورزشی برگزار کرد

کارگاه سایکو فیزیک بینایی

کارگاه سایکو فیزیک بینایی در روز شنبه ۱۹ آبان ساعت ۸/۳۰ الی ۱۲/۳۰ در آزمایشگاه علوم شناختی دانشگاه با سخنرانی دکتر رضا ابراهیم پور و مهندس اسماعیلی برگزار می گردد.

مباحث دوره شامل:

۱- معرفی سایکو

۲- ترسیم شکل های پایه

۳- طراحی یک آزمایش کاربردی

و …

photo_2018-11-13_13-41-02 photo_2018-11-13_13-41-09 photo_2018-11-13_13-41-19 photo_2018-11-13_13-41-24