دانشکده مهندسی کامپیوتر‌ برگزار کرد

.کارآموزان در این دوره ابتدا با مباحث تئوری سخت افزار کامپیوتر آشنا شدند. پس از ان تمامی کارآموزان اقدام به باز کردن و اسمبل کردن کامل یک دستگاه کامپیوتر کردند

photo_2018-12-08_08-18-56 photo_2018-12-08_08-19-09