دانشکده مهندسی مکانیک سخنرانی علمی- پژوهشی آموزش فني با موضوع ساختمانهاي سازگار با محيط زيست.

دانشکده مهندسی مکانیک سخنرانی علمی- پژوهشی آموزش فني با موضوع ساختمانهاي سازگار با محيط زيست: سيستم هاي تهويه و تبريد را برگزار می کند.

 

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی سخنرانی علمی – پژوهشی با عنوان ساختمانهاي سازگار با محيط زيست را با حضور سخنرانانی از کشور آلمان برگزار می کند.  این سخنرانی در روز سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ در سالن شهید باهنر از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰ برگزار خواهد شد.

از کلیه اساتید و دانشجویان علاقه مند مرتبط با موضوع محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر و … دعوت می شود که در این سخنرانی شرکت فرمایند.

presentation_-cilmate_v_5