دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین خبر داد.

کافه کارآفرینی توسط انجمن دانشجویی کارآفرینی روز های سه شنبه ساعت ۱۲ تا ۱۳:۱۵ برگزار می گردد. هفته گذشته با حضور دکتر میراسماعیلی عضو هیات علمی گروه مهندسی متالورژی و مواد برگزار گردید.

%da%a9%d8%a7%d9%81%d9%87-1