دانشکده مهندسی برق خبر داد

دو مقاله از دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید رجائی به عنوان مقالات برتر کنفرانس مخابرات بی سیم نوری غرب آسیا انتخاب شدند

به گزارش روابط عمومی و به نقل از رئیس دانشکده مهندسی برق، دو مقاله از پژوهشگران این دانشکده در کنفرانس بین المللی مخابرات بی سیم نوری غرب آسیا به عنوان مقالات برتر انتخاب شدند. این کنفرانس که به صورت بین المللی و با عنوان

The First West Asian Colloquium on Optical Wireless Communications

در دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید مقالات ارائه شده توسط داشجویان دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید رجائی به عنوان مقالات برتر از کمک هزینه سفر Travel Grant کنفرانس برخوردار شدند. مقاله نخست توسط دانشجو خانم مهندس فرزانه ابراهیمی با عنوان

Comparison of Hybrid DCO-OFDM-PWM and DCO-OFDM-PPM Schemes in Cellular Channel

و مقاله دیگر توسط دانشجو خانم مهندس مریم احمدوند با عنوان

Low Crosstalk and Low Insertion Loss 43-Channel AWG Demultiplexer

ارائه گردید. شایان ذکر است در مراسم اختتامیه این کنفرانس علاوه بر اهدای لوح، هزینه های ثبت نام نیز به منظور تقدیر از نویسندگان این مقالات به ایشان اهدا گردید.

 

photo_2018-04-25_18-05-42