دانشکده مهندسی برق خبر داد

در پی انعقاد تفاهم نامه بین دانشگاه شهید رجائی و ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی صورت می گیرد: ساخت تجهیزات و فناوری‌های آموزش و پرورش شناختی
انجام پژوهش در زمینه “طراحی، ساخت و تولید تجهیزات و فن آوری‌های آموزش و پرورش شناختی برای مدارس و هنرستان‌های کشور”

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در مصاحبه مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجائی، دکتر وهاب نکوکار استادیار گروه کنترل دانشکده مهندسی برق این دانشگاه درباره این طرح اظهار کرد: در این طرح سعی بر این است که فناوری‌ها و تجهیزاتی که برای پیاده‌سازی روش‌های نظری آموزش و پرورش شناختی استفاده می‌شود، مطالعه و قابلیت اجرای آن در داخل کشور شناسایی و عملیاتی شوند. نکوکار اضافه کرد که فناوری‌های انتخاب شده باید هم بتوانند مشکلات آموزش و پرورش را جوابگو بوده و هم سطح فناوری آن‌ها با توجه به محدودیت‌های فناوری فعلی به گونه‌ای باشد که  در داخل کشور قابل حصول باشند.

مجری این طرح آموزش و پرورش علوم شناختی همچنین گفت: بررسی و شناسایی فن آوری‌ها و تجهیزات موجود در دنیا و شناسایی کشورهای پیش‌رو در این زمینه ، مطالعه و بررسی جزئی هر فن آوری و دستیابی به اطلاعات موجود از آن برای آشنایی بیشتر، شناسایی تجهیزات قابل حصول در داخل کشور و درنهایت ارائه راه کارهای عملی برای دستیابی به فن آوری‌ها در داخل کشور  از اهداف این طرح مطالعاتی  است. به گفته وی، در این طرح تجهیزات و فناوری‌های شناختی موجود در جهان برپایه آموزش و پرورش شناختی و جهت کمک به دانش‌آموزان کم‌توان، معمولی و نخبه درسنین مختلف، شناسایی شده و از بین آن‌ها فناوری‌هایی که با سطح علمی موجود در کشور ایران قابل حصول هستند، مشخص و در پایان هم، راهکارها و سازوکارهای لازم برای رسیدن به آن تجهیزات و فن آوری‌ها ارائه می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی گفت: آموزش و پرورش شناختی با استفاده از مفاهیم بنیادی علوم شناختی، روش‌ها، دستورالعمل‌ها و فن آوی‌هایی را در سطوح مختلف نظری و عملی برای آموزش دانش‌آموزان ارائه می‌کند و  یکی از روش‌های ممکن برای اجرای امور یاد شده، طراحی و ساخت تجهیزات و فن آوری‌های لازم برای کمک به دانش‌آموزان است.

وی  با بیان اینکه این تجهیزات و فن آوری‌های شناختی برای رشد و تقویت دانش اموزان  استفاده می‌شوند، گفت: فناوری آموزشی به پیش‌بینی روش‌ها و انتخاب و ترتیب مواد آموزشی در شرایط خاص به منظور دستیابی به نتایج مطلوب یادگیری اشاره دارد. نکوکار یادآور شد: در پرتو رشد و گسترش دانش و فن آوری‌های علوم شناختی در سال‌های اخیر، حوزه فن آوری آموزشی نیز دستخوش تحولاتی شده است که در نتیجه آن ابزارها و برنامه‌های آموزشی مبتنی بر یافته‌های علوم شناختی مبتنی بر شواهد پژوهشی عرضه شده است.

مجری طرح پژوهشی در حوزه علوم شناختی با بیان اینکه در شرایط کنونی می‌توان فن آوری آموزشی را به طراحی و تولید و ارزشیابی برنامه‌های آموزشی مبتنی بر شواهد حاصل از یافته‌های پژوهش در حیطه علوم شناختی تعریف کرد، گفت: در حال حاضر برنامه‌های درسی ارزشمندی وجود دارد که بر مبنای یافته‌های معتبر پژوهش علوم شناختی طراحی و تدوین شده‌اند.

به گفته نکوکار، با مطالعه تحقیقاتی این طرح در حوزه علوم شناختی، افق‌های وسیعی پیش روی محققان داخلی در زمینه طراحی فناوری‌های موجود در آموزش و پرورش شناختی گشوده می‌شود و درنتیجه این طرح سبب  انجام پژوهش در زمینه طراحی، ساخت و تولید تجهیزات و فن آوری‌های آموزش و پرورش شناختی برای مدارس و هنرستان‌های کشور خواهد شد.

خاطر نشان می سازد طی نشستی که با حضور روسای دانشگاه شهید رجائی و ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی برگزار گردیده بود، تفاهم نامه علمی و پژوهشی به امضای آقای دکتر سید کمال خرازی، رئیس ستاد و آقای دکتر حمیدرضا عظمتی، رئیس دانشگاه رسید. طرح پژوهشی مزبور نیز یکی از طرح هایی است که در ادامه اجرایی سازی همین تفاهم نامه محسوب می گردد.