دانشکده مهندسی برق اطلاع‌رسانی کرد

 اولین شماره از نشریۀ علمی تخصصی جرقه توسط انجمن علمی برق به چاپ رسید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از رئیس دانشکده مهندسی برق، اولین شمارۀ نشریۀ علمی تخصصی جرقه توسط اعضای انجمن علمی برق به چاپ رسید. این نشریه که با سردبیری محسن محمدزاده از دانشجویان مهندسی برق دانشکده اداره می‌شود در شمارۀ نخست خود به موضوع شبکه‌های هوشمند می‌پردازد. این شماره  شامل مقالات مروری، مقالات پژوهشی، معرفی کتاب و نرم‌‌افزار در حوزۀ شبکه هوشمند و همچنین مصاحبه با پرفسور شاهیده‌پور و دکتر حقی‌فام می‌باشد.photo_2018-05-30_12-43-34 photo_2018-05-30_12-43-40