دانشکده علوم پایه برگزار نمود

در جلسه شورای آموزشی پژوهشی دانشکده علوم پایه از زحمات جناب آقای دکتر جاوید ضمیر انوری در مدت مسئولیت ایشان در معاونت فنی و دانشجویی دانشکده تقدیر شد. در جلسه فوق الذکز سرکار خانم دکتر معصومه قلخانی به عنوان معاون فنی دانشجویی دانشکده معرفی گردید. 

whatsapp-image-2019-06-26-at-1-15-18-am1