انجمن ریاضی دانشجویی دانشکده علوم پایه برگزار نمود.

برگزاری همایش دانش آموز ایرانی، معلم برتر

انجمن علمی ریاضی دانشجویی دانشکده علوم پایه در تاریخ دوازدهم ابان ماه 1398 در روز یکشنبه همایش دانش آموز ایرانی، معلم برتر را با حضور وزیر سابق وزارت آموزش و پرورش جناب آقای دکتر بطحایی و آقای دکتر ابراهیم ریحانی در سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه برگزار نمود.

math-1math-2