دانشکده علوم پایه برگزار نمود

در مراسمی که در روز دوشنبه چهارم شهریورماه به مناسبت روز کارمند دردانشکده علوم پایه با حضور پرسنل اداری و اعضای شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده برگزار شد ضمن گفتگو در ارتباط با موضوعات مرتبط به کارمندان دانشکده، از زحمات آنها در ارتقای موقعیت اموزشی و پژوهشی دانشکده تقدیر به عمل آمد.

whatsapp-image-2019-08-26-at-8-54-26-pm