:دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی برگزار می کند

تمدید شد

ثبت نام اولین انتخابات شورای دانشجویی دانشکده کامپیوتر تا جمعه ۲۹ اذر تمدید شد:

  • علاقه مندان برای ثبت نام به آیدی sru_computer@ پیام دهند.
  • انتخابات روز سه شنبه ۳/۱۰/۱۳۹۸ دردانشکده کامپیوتر برگزار میشود.
  • مهلت تبلیغ کاندیدها:از شنبه ۳۰/۹/۱۳۹۸ تا دوشنبه ۲/۱۰/۱۳۹۸