دانشكده مهندسي مواد و فناوريهاي نوين خبر داد

مراسم استقبال از دانشجويان جديدالورود ۹۷دانشكده مهندسی مواد و فناوری های نوين

جلسه توجيهی ورودی های جديد دانشكده مهندسی مواد و فناوری های نوين در روز شنبه مورخ ۹۷/۱۲/۴ از ساعت ۱۲/۳۰ تا  ۱۴در سالن علامه جعفری برگزار گرديد.

اين مراسم با حضور دانشجويان ورودی های جديد و با سخنرانی رياست  دانشكده، آقای دكتر ذاكری آغاز گرديد. رياست دانشكده  ضمن خوش آمد گويی و خير مقدم به ورودی های جديد و تبريك پيشاپيش ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله عليها) مطالبی در خصوص برنامه های آموزشي دانشكده را بيان کردند و همچنين استفاده بهينه از امكانات علمی و آموزشی دانشگاه را متذكر شدند.

سپس معاونين و مديران گروه مطالبی را به سمع و نظر دانشجويان رساندند. شایان ذکر است در اين گردهمائی  معاون پژوهش و فناوری و معاونين آموزشی و فنی  دانشكده  و مديران گروه  نيز حضور داشتند.