دانشكده مكانيك CNC برگزاری دوره آموزش تئوری و عملی

برگزاری دوره آموزش تئوری و عملی CNC در دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه تربیت دبیر رجائی بدلیل پتانسیل بالای خود در امر آموزش و تربیت نیروی خبره برای بازار کار، جز دانشگاههای پیشرو بوده و در این زمینه در حوزه های مختلفی از جمله حوزه مکانیک، برق و … توانسته است خدمات ارزنده ای را برای دانشجویان و نسل جوان ایفا کند. از آنجاییکه یکی از اهداف و سیاست های جامعه کنونی و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی حرکت در مسیر دانشگاه های نسل سوم-دانشگاه کار آفرین- می باشد لذا دانشکده مکانیک با این هدف شروع به برگزاری دوره های کوتاه مدت کارگاهی بصورت عملی و تئوری برای آموزش نسل جوان نموده است.

کارگاه آموزشی CNC – ماشین های کنترل عددی – که در روز دوشنبه مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۶ آغاز گردید بصورت یک دوره ۶۰ ساعته در جهت ارتقا سطح دانش دانشجویان دانشکده مکانیک در استفاده از دستگاه های پیشرفته کنترل عددی تدوین گردیده و در سه بخش تئوری، عملی و بازدید از کارگاه های تولیدی بکار خود ادامه خواهد داد.

cnc cnc1 cnc2