دانشجویان شاهد پژوهشگر برتر سال۱۴۰۰

از کلیه دانشجویان شاهد در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دعوت به عمل می ­آید جهت شرکت در طرح انتخاب دانشجویان پژوهشگر برتر سال۱۴۰۰ دانشگاه شهید رجائی مستندات خود را تا تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۰ به دانشکده مهندسی عمران تحویل دهند.