نحوه تحویل پروژه های کارشناسی دانشکده مهندسی کامپیوتر

 پیرو جلسه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ شورای آموزشی و پژوهشی، موارد زیر برای نحوه تحویل پروژه های کارشناسی به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رسد:
۱- تحویل پروژه ها به صورت غیرحضوری با ابزارهایی مانند اسکایپ است که دانشجو باید در یک تایم ۱۵ تا ۲۰ دقیقه ای به استاد راهنما و داور ارائه را انجام دهد.
۲- دانشجویان باید جلسه ارائه غیرحضوری خود را ضبط کنند و فایل آن را به همراه مستندات پروژه خود تحویل دکتر امیری دهند. عدم ارایه فایل به منزله عدم دفاع دانشجو است.

۳- علاوه بر مورد بالا، دانشجویان باید یک فایل ویدیویی کوتاه برای پرزنت موضوع خود آماده کنند و آن را برای دکتر امیری ارسال کنند تا ایشان آن را در کانال تلگرامی که متعاقبا اطلاع رسانی می شود، بارگذاری کنند. این کار به منظور اطلاع رسانی اساتید و سایر دانشجویان برای پروژه ها صورت می گیرد.
۴- برای دفاع پروژه ها دو زمان انتهای شهریور و انتهای مهرماه در نظر گرفته شده است که هر دو جزء ترم گذشته محسوب می شوند. اگر دانشجویی در حال حاضر کار خود را به اتمام نرسانده است می تواند در انتهای مهرماه دفاع کند.
۵- مبنای اتمام کار دانشجو، ارسال تاییدیه استاد راهنما برای دکتر امیری است. بنابراین اساتید گرامی، لیست دانشجویان خود را برای دفاع در هفته آتی تا روز شنبه ۲۲ شهریورماه برای دکتر امیری ارسال کنند تا تعیین داور صورت گیرد.

۶- به دانشجویان قبلا اطلاع داده شده است که اگر قصد دفاع در انتهای شهریور را دارند، داکیومنت های خود را آماده کنند و محل بارگذاری آن نیز اطلاع رسانی شده است. بنابراین از زمان کافی برای آماده سازی داکیومنت ها برخوردار بوده اند.
۷-برای زمان ارائه و تحویل پروژه در انتهای مهرماه، متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.