• توسط قطب علمی آموزش برگزارگرديد

   توسط قطب علمی آموزش برگزارگرديد

   افتتاحیه هشتمین همایش ملی آموزش / گزارش تصویری
   هشتمین همایش ملی آموزش با رویکرد "آموزش فنی و حرفه ای و توسعه پایدار" در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ …ادامه خبر »
  • کارشناس پژوهشکده اعلام کرد

   کارشناس پژوهشکده اعلام کرد

   عنوان اصلی خبر
   متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن خبر متن …ادامه خبر »