titr3

  • جذب پژوهشگر پسادکتری در شاخه نانو محاسباتی

   جذب پژوهشگر پسادکتری در شاخه نانو محاسباتی

   پژوهشکده فناوری های نوین در غالب حمایت های فدراسیون سرآمدان علمی اقدام به جذب پژوهشگر پسادکتری می نماید.
   پژوهشکده فناوری های نوین در غالب حمایت های  فدراسیون سرآمدان علمی اقدام به جذب  پژوهشگر پسادکتری در شاخه نانو محاسباتی …ادامه خبر »
  • سمینارهای علمی مهرماه پژوهشکده فناوری های نوین

   سمینارهای علمی مهرماه پژوهشکده فناوری های نوین

   "عبور سریع آب از حفره های نانومتری از دیروز تا امروز" و " استفاده از گرافن در ادوات الکترونیکی و …
   در دو سمينار اخير پژوهشكده به تاريخها ي 97/7/14 و 97/7/15 سخنرانان دکتر مهدی نیک عمل از دانشگاه تربیت دبیر …ادامه خبر »
  • سخنرانی علمی فروردین ماه 1397

   سخنرانی علمی فروردین ماه 1397

   برگزاری سمینار علمی فرای مرزها توسط پژوهشکده فناوری های نوین
   چکیده ای از برگزاری سمینار علمی فرای مرزها توسط پژوهشکده فناوری های نوین ١- جامعه علمي بايستي يكي از نقاط …ادامه خبر »
 • امروز سی اردیبهشت هزار و سیصد و نود و هشت

  تلفن: 22970005
  فکس: 22970005
  داخلی: 2631
  srttuscholar@gmail.com