اخـــبار و رویدادها

  • معاونت دانشجویی گزارشی از اقدامات انجام شده برای بهینه نمودن فضای سبز خوابگاه هروی را منتشر کرد:

   معاونت دانشجویی گزارشی از اقدامات انجام شده برای بهینه نمودن فضای سبز خوابگاه هروی را منتشر کرد:

   هرس فضای سبز خوابگاه دانشجویی دخترانه هروی:
   هرس فضای سبز خوابگاه دانشجویی دخترانه هروی: به منظور آماده سازی فضای خوابگاه ها برای حضور دانشجویان برنامه های متعددی …ادامه خبر »
  • معاونت دانشجویی شرایط حضور دانشجویان در طرح همیار سلامت را اعلام کرد:

   معاونت دانشجویی شرایط حضور دانشجویان در طرح همیار سلامت را اعلام کرد:

   اطلاعیه مرکز مشاوره در خصوص طرح همیاران سلامت روان:
   اطلاعیه مرکز مشاوره در خصوص طرح همیاران سلامت روان: همیار سلامت روان، دانشجوی داوطلبی است که ضمن عضویت در کانون …ادامه خبر »
  • معاونت دانشجویی از کسب مقام در مسابقات شطرنج دانشگاه های منطقه یک کشور خبر داد:

   معاونت دانشجویی از کسب مقام در مسابقات شطرنج دانشگاه های منطقه یک کشور خبر داد:

   کسب مقام در مسابقات شطرنج دانشگاه های منطقه یک کشور:
   کسب مقام در مسابقات شطرنج دانشگاه های منطقه یک کشور: در هفته دوم مهرماه مسابقات شطرنج کارکنان دانشگاه های منطقه …ادامه خبر »
  • معاونت دانشجویی از بررسی مسائل و مشکلات مشاوران مرکز بهداشت، درمان و مشاوره خبر داد:

   معاونت دانشجویی از بررسی مسائل و مشکلات مشاوران مرکز بهداشت، درمان و مشاوره خبر داد:

   بررسی مسائل و مشکلات و راهکارهای مشاوره در دانشگاه:
   بررسی مسائل و مشکلات و راهکارهای مشاوره در دانشگاه: در روز سه شنبه مورخ 9 مهر ماه جلسه بررسی مسائل …ادامه خبر »
  • معاونت دانشجویی از تشکیل جلسه با نمایندگان شورای صنفی خبر داد:

   معاونت دانشجویی از تشکیل جلسه با نمایندگان شورای صنفی خبر داد:

   جلسه اعضاء و فعالان شورای صنفی دانشگاه با معاونت دانشجویی:
   جلسه اعضاء و فعالان شورای صنفی دانشگاه با معاونت دانشجویی: جلسه هم اندیشی برخی از فعالین دانشجویی، اعضاء سابق شورای …ادامه خبر »
 • ادامه اخبار