دوره هاي ارتقاء کلیه پایه‌ها، ورود به حرفه صلاحیت اجرا و HSE ، سازمان نظام مهندسی ساختمان سه ماه آخر سال 1398

محل برگزاري دوره ها: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

محل برگزاری کلاس ها : دانشکده مکانیک

ورود خودرو دانش پژوهان در زمان برگزاري کلاس‌ها به داخل پارکینگ دانشگاه مجاز می‌باشد.

شماره تماس مسئول اجرای دوره‌ها:  22970016   و 22970058

آدرس سایت جهت ثبت نام در دوره ها : edu.tceo.ir

دانلود فایل برنامه کلاس های نظام مهندسی ورود به حرفه و ارتقاء پایه

امروز هشت بهمن هزار و سیصد و نود و هشت

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۱۶
فکس: ۲۲۹۷۰۰۵۸
داخلی: ۲۳۶۷
SoeE @ sru.ac.ir