امروز چهار اردیبهشت هزار و سیصد و نود و هشت

  • سایت آموزش های آزاد دانشگاه شهید رجائی افتتاح شد

   سایت آموزش های آزاد دانشگاه شهید رجائی افتتاح شد

   به حول و قوه الهی و حمایت دکتر غفرانی سامانه آموزش های آزاد دانشگاه شهید رجائی با آدرس maharat.sru.ac.ir به …
   به حول و قوه الهی و حمایت دکتر غفرانی سامانه آموزش های آزاد دانشگاه شهید رجائی با آدرس maharat.sru.ac.ir به …ادامه خبر »
  • آزمون مهارت آموزان دوره یکساله مهارت آموزی شایستگی حرفه ای معلمی
   امروز 25 بهمن97 آزمون مهارت آموزان دوره یکساله مهارت آموزی شایستگی حرفه ای معلمی در قطب های تعیین شده برگزارشدادامه خبر »
  • مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد خبر داد

   مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد خبر داد

   آزمون دروس صلاحیت معلمی پذیرفته شدگان سال 97
   آزمون دروس صلاحیت معلمی پذیرفته شدگان سال 97 آزمون 25 بهمن 97  در قطب های مربوطه برگزار می گردد.ساعت شروع …ادامه خبر »
  • مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد خبر داد

   مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد خبر داد

   آزمون دروس صلاحیت معلمی پذیرفته شدگان سال های 94-95-96
   آزمون دروس صلاحیت معلمی پذیرفته شدگان سال های 94-95-96 به اطلاع می رساند آزمون دروس عمومی (همه 9 درس پودمان …ادامه خبر »
  • مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد خبر داد

   مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد خبر داد

   اجرای تولیـد محتـوای الکتـرونیکی گـروه نظـری و فنی و حـرفـه ای
   اجرای تولیـد محتـوای الکتـرونیکی گـروه نظـری و فنی و حـرفـه ای به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از …ادامه خبر »
  • مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد خبر داد

   مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد خبر داد

   قابل توجه مهارت آموزان بدو استخدامی آموزش و پرورش
   قابل توجه مهارت_آموزان دوره یکساله مهارت آموزی شایستگی حرفه ای معلمی ورودی سال97 به اطلاع می رساند آزمون دروس عمومی …ادامه خبر »
 • lms
  pishnameyesh
  telegram-banner