5645451

اخــــبار و رویدادها

  • روابط عمومی دانشگاه خبر داد

   روابط عمومی دانشگاه خبر داد

   مرکز ارتقای شایستگی های حرفه ای دانشجویان (SCD) در دانشگاه شهید رجائی ایجاد می‌گردد
    تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه شهید رجائی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای منعقد گردید به گزارش روابط عمومی …ادامه خبر »
  • مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد برگزار می کند

   مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد برگزار می کند

   دوره های صلاحیت معلمی بدو استخدام قبول شدگان آزمون های استخدامی سال های 1395 و 1396
   دوره های صلاحیت معلمی بدو استخدام قبول شدگان آزمون های استخدامی سال های 1395 و 1396 توسط مرکز آموزش های …ادامه خبر »
  • دوره آموزش تجزیه و تحلیل کتب انگلیسی و دوره های آموزش انگلیسی

   دوره آموزش تجزیه و تحلیل کتب انگلیسی و دوره های آموزش انگلیسی

   مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد اقدام به برگزاری دوره های آموزش تجزیه و تحلیل کتب انگلیسی و سایر دوره …
   مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد اقدام به برگزاری دوره های آموزش تجزیه و تحلیل کتب انگلیسی و سایر دوره …ادامه خبر »
 • امروز بیست و هشت آبان هزار و سیصد و نود و هفت

  تلفن: ۲۲۹۷۰۰۱۶
  فکس: ۲۲۹۷۰۰۵۸
  داخلی: ۲۳۶۷
  SoeE @ sru.ac.ir