سرکار خانم سیدجوادی

مدرک تحصیلی:

 • مقطع دکتری مدیریت برنامه‌ریزی(کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی)

سابقه ایثارگری:

 • خواهر2 شهيد انقلاب اسلامي و همسر ایثارگر

محل خدمت فعلی:

 • دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

سمت فعلی:

 • مشاور محترم رئیس دانشگاه و مسئول امور اساتید، کارکنان و دانشجویان شاهد و ایثارگر

سوابق اجرایی:

 • مشاور رئیس دانشگاه و مسئول امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • مدير مطالعات ، برنامه‌ریزی ، نظارت و ارزیابی فرهنگی در دانشگاه
 • نماینده امور مجلس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • مدير کل آموزش‌وپرورش استثنايي تهران بزرگ
 • مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست ، روابط عمومی و امور بین‌الملل مرکز ملی پرورش استعدادهاي درخشان و دانش‌پژوهان جوان وزارت آموزش‌وپرورش
 • مدیر هماهنگی امور پرورشي و تربیت‌بدنی مرکز ملی پرورش استعدادهاي درخشان و دانش‌پژوهان جوان
 • مشاور رئیس مرکز دانش‌پژوهان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران کل کشور
 • مشاور فرهنگی ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگی هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • مشاور منتخب ایثارگران دستگاه های اجرایی استان تهران
 • مدیر نمونه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 96
 • مدیر برگزیده شاهد و ایثارگر دانشگاه و مراکز آموزش عالی کشور در سال 97