خانم كريمي مسئول برگزاري جشنواره قرآن و عترت اعلام نمود:

اولين مرحله جشنواره سراسري مسابقات قرآن و عترت به صورت كتبي در روز دوشنبه مورخ دهم اسفند ماه در دانشكده علوم انساني برگزار گرديد. در اين مرحله در حدود ۵۰ نفر از دانشجويان ثبت نام نموده اند كه تعداد ۳۰ نفر از آن ها در اين مرحله شركت نمودند. خانم كريمي در اين باره اعلام نمود كه در روز سه شنبه مورخ ۱۱ اسفند بخش شفاهي آن برگزار خواهد شد. وي ادامه داد كه ثبت اوليه دانشجويان با استفاده از سيستم پيامك معاونت فرهنگي انجام گرفت و پس از مراجعه و تكميل فرم هاي لازمه براي شركت در اين مرحله اطلاع رساني از طريق پيامك صورت پذيرفت. لازم به ذكر است كه سه نفر از داوران مشهور قرآني ارزيابي از شركت كنندگان را بر عهده دارند.

photo_2016-02-29_19-54-33