مدير فرهنگي و اجتماعی دانشگاه اعلام كرد

 آقای رضا حسن زاده دانشجوی كارشناسی ارشد نقشه برداری اين دانشگاه موفق به كسب رتبه سوم كشوری در سی ويكمين دوره جشنواره قرآن و عترت دانشجويی ۱۳۹۵ ( رشته سيره معصومين ) شده است و به مرحله ملی راه يافتند.

لازم به ذكر است جشنواره در تاريخ شانزدهم لغايت نوزدهم شهريورماه در دانشگاه سيستان و بلوچستان برگزار گرديد.   

photo_2016-09-10_15-19-32

photo_2016-09-10_15-20-01

photo_2016-09-10_15-20-13