خانم اکبریان رئیس اداره مطالعات برنامه ریزی و امور اجتماعی اعلام کرد:

در این بازدید تعداد دانشجویان خانم و آقا به ترتیب ۹ و ۱۸ نفر بودند که توسط دو دستگاه مینی بوس به سازمان مرکزی روزنامه اعتماد در ساعت ۱۷ منتقل شدند.

در ابتدا از بخش فنی و سپس از بخش های تحریریه با توضیحات حرفه ای بازدید بعمل آمد. که سردبیران محترم این روزنامه آقایان آقایی و دلیری توضیحات مربوطه و پاسخ پرسشهای دانشجویان را دادند. لازم به ذکر است که مدیر مسئول روزنامه اعتماد آقای الیاس حضرتی به دلیل بحث در باره لایحه بودجه ۹۶ در مجلس نتوانستند حضور داشته باشند.

آقای دکتر بهزادی سردبیر قدیمی روزنامه ایران و اعتماد مشخصات یک روزنامه نگار خوب و  حرفه ای را توضیح دادند که فرازهایی از سخنان ایشان عبارت است از:

۱-  نظر من در مورد روز نامه نگری این آیت که چون تولید هرشب است، لذت بخش است.
۲- حقوق کم دارد ولی چیز های زیبا دارد که با جامعه در ارتباط هستید، اینکه دست اول باخبر می شوید خوشحال می شوید.

۳- من روز نامه نگاری هستم که ۴۸ سال روز نامه نگاری کرده ام،  یک آپارتمان استیجاری دارم ولی لذت  زندگی را آخر یا اول زندگی برای من نبوده،  من هر روز لذت برده ام .

۴- لذت روز نامه نگار به توان قلمش هست نه مسایل سیاسی و از این موجهای گذرا.

در انتها بازدید در ساعت ۱۹ به اتمام رسید. عکس هایی از این بازدید قرار داده شده است:

photo_2016-12-20_14-05-16 photo_2016-12-20_14-06-02 photo_2016-12-20_14-06-05 photo_2016-12-20_14-06-09 photo_2016-12-20_14-06-41 photo_2016-12-20_14-06-56 photo_2016-12-20_14-07-01 photo_2016-12-20_14-07-11