خانم اکبریان رئیس اداره مطالعات، برنامه ریزی و امور اجتماعی اعلام کرد:

گزارش تصویری از دومین نمایشگاه نشریات دانشجویی داخل دانشگاه
، این نمایشگاه از تاریخ ۸ لغایت ۱۲ آبان ۹۵ با ارایه نسخه هایی از نشریات  منتشر شده خود در قالب غرفه‌هایی که با زیور هنر آراسته شده بودند،  به نمایش گذاشتند.  از تجربیات خود برای مراجعین سخن می گفتند، با فرم های فراخوان همکار می پذیرفتند،  با شیرینی و شکلات و چایی و شربت پذیرایی می کردند ونشست فرهنگی برگزار کردند. مسابقه فرهنگی  راه انداختند،  صندوق پیشنهاد و انتقاد داشتند.  و از مراجعین با ثبت دلنوشته و شعر و سخن  دعوت به مشارکت کردند.  برخی غرفه ها کتاب ۵۰% تخفیف عرضه کردند.  و با مسئولین واساتید بازدید کننده عکس یادگاری گرفتند و.روز پایان قایق های کاغذی که رویشان شعر نوشته شده بود در حوض جنب ساختمان ریاست به آب انداختند.

photo_2016-11-05_08-29-09 photo_2016-11-05_08-30-22 photo_2016-11-05_08-30-26 photo_2016-11-05_08-30-30 photo_2016-11-05_08-30-33 photo_2016-11-05_08-30-38 photo_2016-11-05_08-30-47 photo_2016-11-05_08-30-53 photo_2016-11-05_08-31-06 photo_2016-11-05_08-31-21 photo_2016-11-05_08-31-27 photo_2016-11-05_08-31-34 photo_2016-11-05_08-32-21 photo_2016-11-05_08-32-25 photo_2016-11-05_08-34-39 photo_2016-11-05_08-34-50 photo_2016-11-05_08-34-54 photo_2016-11-05_08-37-44 photo_2016-11-05_08-37-55 photo_2016-11-05_08-39-45 photo_2016-11-05_08-39-53 photo_2016-11-05_08-41-03 photo_2016-11-05_08-41-10 photo_2016-11-05_08-42-17 photo_2016-11-05_08-42-24 photo_2016-11-05_08-42-29