خانم اکبریان رئیس اداره مطالعات، برنامه ریزی و امور اجتماعی اعلام کرد:

photo_2016-10-29_10-03-45برگزاری نمایشگاه نشریات دانشجویی
با تلاش خانه نشریات و دانشجویان فعال نشریات دانشجویی، نمایشگاهی از تاریخ ۸ آبان در محل دائمی نمایشگاه ها دایرخواهد گردید در این نمایشگاه برای آشنایی بیشتر بازدیدکنندگان کارگاه هایی توسط نشریات تدارک دیده شده است.