خانم اکبریان رئیس اداره مطالعات، برنامه ریزی و امور اجتماعی اعلام کرد

در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵  به مناسبت تقارن آن با محرم اداره مطالعات مسابقه بزرگ عاشورایی را برگزار کرد. دانشجویانی که قصد دارند در این مسابقه شرکت نمایند آثار  خود را در رابطه با مراسم عاشورا تا تاریخ ۲۶ مهر به ایمیل

 Mohrramcompetition@Gmail.com

ارسال نمایند.

photo_2016-10-22_11-21-45