خانم اكبريان رئيس اداره فوق برنامه و مسئول خانه نشريات اعلام كرد:

جلسه كميته ناظر بر نشريات برگزار گرديد.

در این جلسه كه در سالن جلسات معاونت فرهنگي و اجتماعي برگزار شد، به مشکلات ۲ نشریه رسیدگی شد و راه حل هایی اتخاذگردید  ، برای تشویق برخی نشریات نیز مقرر گردید در جلسه آتی گزارش فعالیت نشریات در سال ۹۴  در جلسه مطرح شود سپس تصمیم مقتضی گرفته شود .

photo_2016-01-16_12-36-27