خانم اكبريان رئيس اداره فوق برنامه اعلام نمود:

در روز پنج شنبه مورخ ۲۴ دي ماه برنامه اكران فيلم محمد رسول الله براي خانواده هاي كاركنان و اساتيد دانشگاه برگزار گرديد.

در این برنامه  ۷۴نفر شرکت نمودند ۶۴ نفر از همکاران ارجمند به انفاق اعضای محترم خانواده ، تعداد ۱۰ نفر دانشجو شركت نمودند. اين برنامه در سالن سينما و فجر شهرك ۴۰۰ دستگاه لويزان برگزار شد. زمان نمايش و اجراي برنامه از ساعت ۱۴ لغايت ۱۶:۳۰ بوده است. ،

photo_2016-01-16_12-45-45