از بانوان همکار دعوت بعمل می آید تا در جلسه ای که به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زهرا(س)، روز مادر و روز زن و در راستای آن آشنایی با گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه شهید رجایی در روز یکشنبه ۲۷ بهمن راس ساعت۱۲/۳۰ در سالن شهید باهنر برگزار میگردد، حضور بهم رسانند.
زهرا کاشانیها، مشاور ریاست دانشگاه در امور زنان