حمایت از ۱۳ دانشگاه برتر؛ مسیر انجام تحقیقات هموار شد رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اجرای طرح حمایتی پسادکتری ویژه در ۱۳ دانشگاه برتر کشور خبر داد.

ه گفته وی، حضور ایرانیان نخبه خارج از کشور در این طرح پیش بینی شده است، این دسته از افراد که تمایل به شرکت در طرح پسا دکتری ویژه دارند به صورت آنلاین در سامانه جذب وزارت علوم ثبت نام می‌کنند و در صورت درخواست دانشگاهی برای جذب وی با بارگذاری معرفی نامه و درخواست دانشگاه در این سامانه امکان بهره برداری از این طرح را دارد.

بر اساس این گزارش، مدت زمان طرح پسا دکتری ویژه یک سال است و در صورت تایید یک سال دیگر نیز تمدید می‌شود. این طرح‌ها همان طرح‌های تحقیقاتی دوره دکتری هستند که در این مدت زمان به بلوغ فناوری می‌رسند.

منبع اصلی خبر

دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه  شهید رجایی

کد خبر: ۹۹۰۵۲۲۰۱