حمایتی نو از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور محقق شد: افزایش مهارت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای کارآفرینی

 

توسعه دانش و فناوری در کشور مستلزم سرمایه گذاری بر روی پژوهش و زیر ساخت های آن به خصوص زیر ساخت‌های انسانی پژوهش است. برای رسیدن به این هدف در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور دوره‌های حمایتی پسا دکتری فناورانه (پسا فن) برای توسعه زیرساخت‌های پژوهش تعریف شده است که اشتغال و افزایش قدرت مهارت در فارغ التحصیلان را نیز در نظر دارد.

حمایت از این دوره ها در راستای اجرای اهداف کلان ملی است. کمک به اجرای فعالیت‌های پژوهشی هدفمند یکی از اهدافی است که در این دوره حمایتی دنبال می شودهمچنین صندوق در این دوره‌ها توسعه زیرساخت‌های انسانی پژوهش در کشور را در نظر گرفته است تا از این طریق کمکی برای این هدف باشد.

همچنین افزایش توان و مهارت‌های پژوهشی در میان پژوهشگران دارای مدرک دکتری تخصصی با حمایت از دوره‌های پسا فن محقق می‌شود و ظرفیت پژوهشی کشور برای رفع نیاز صنایع به کار گرفته می‌شود. البته در کنار این موارد نباید از کمک به توسعه دانش و خلاقیت علمی در صنایع و رسیدن به مرزهای جدید دانش و فناوری در این دوره حمایتی غافل شد.

 

منبع اصلی خبر

 

 

دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه  شهید رجایی

کد خبر:۹۹۲۲۷۳