حضور جناب آقای دکتر عباس نظریان در شبکه خبر

با توجه به تعطيلي همه باشگاهها و مجموعه هاي ورزشي بدليل شيوع كرونا در كشور از سوي صدا و سيما برنامه نبض ورزش با حضور آقاي دكتر عباس نظريان عضو هيات علمي دانشكده علوم ورزشي دانشگاه شهيد رجايي در شبكه خبر با موضوع كسب و كار ورزشي در روزهاي كرونايي پخش شد. اين برنامه كه در ساعت ٢٢ و ١٥ دقيقه روز جمعه به تاريخ ٢٧ تيرماه ٩٩ از شبكه خبر پخش شد به وضعيت تعطيلي باشگاهها و اماكن ورزشي در شرايط كرونايي به خسارات وارده به كسب و كارهاي ورزشي پرداخت.