جلسه کمیته کارآفرینی دانشکده مکانیک (عنوان :استفاده از ظرفیت های دانشکده مکانیک برای تعامل بیشتر با بخش فنی ومهارتی وزارت آموزش وپرورش )

 

این جلسه که در روز چهارشنبه ۱۵ دیماه ۱۴۰۰ در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید. در این جلسه که با حضور آقای دکتر علی گودرز رییس دانشکده مکانیک ،دکتر علی رحمانی هنزکی دانشیار گروه طراحی کاربردی و مهندس حیدر رمضانی مسئول کمیته کارآفرینی دانشکده برگزار گردید پیرامون استفاده از ظرفیت های علمی وفنی دانشکده برای مشارکت بیشتر با بخش فنی ومهارتی وزارت خانه  در راستای تجهیز و ساخت مکانیزم های مورد نیاز هنرستان ها  ،راه اندازی رشته های جدید ،اصلاح و ایجاد سرفصل مهارتهای جدید بحث وتبادل نظر شد.مققر گردید جلسه بعدی با هماهنگی وبرنامه ریزی دقیق تر وهمچنین مشارکت حداکثری اساتید علاقه مند برای همکاری در این زمینه هر چه سریعتر برگزار گردد وبستر لازم  برای جلسات با وزارت خانه وشروع همکاری ها  فراهم گردد