جلسه کمیته منتخب آقای دکتر روشن احمدی

جلسه کمیته منتخب، جهت تبدیل وضعیت آقای دکتر روشن احمدی از مدرسی به استادیاری در روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱ در ساعت ۸صبح  با حضور آقای دکتر فردانش، آقای دکتر رستگارپور، آقای دکتر امام جمعه، آقای دکتر صالح صدق پور در دفتر دانشکده علوم انسانی برگزار گردید.

photo_2019-02-25_01-47-05