جلسه کاری رئیس دانشکده علوم ورزشی با کاکنان شاغل در دانشکده

روز سه شنبه به تاریخ ۱۸/۴/۹۸ رئیس و معاونین محترم دانشکده علوم ورزشی اقدام به برگزاری جلسه ی کاری با پرسنل شاغل در دانشکده به همراه صرف ناهار نمودند، در این جلسه که از ساعت ۱۲ در محل سالن کنفرانس این دانشکده برگزار گردید، همکاران  به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در خصوص هر چه بهتر انجام شدن امور دانشکده اقدام نمودند.

dscn5567 dscn5564 dscn5568 dscn5563