جلسه کارگروه بررسی و بهبود روال های آموزشی دانشگاه

سومین جلسه کارگروه بررسی و بهبود روال های آموزشی دانشگاه روز یکشنبه ۲۶ آبان ۹۸ در دانشکده مهندسی برق برگزار گردید.

photo_2019-12-02_10-11-52