جلسه هم اندیشی اعضای هیأت‌ علمی دانشگاه با موضوع علل ناآرامی های اخیر و راهکارهای پیش رو

جلسه هم اندیشی با موضوع علل ناآرامی های اخیر و راهکارهای پیش رو با حضور جناب آقای دكتر حسین عبداللهی فر
زمان :دوشنبه ۱۶ آبان از ساعت ۱۲:۳۰ الي ۱۴:۱۵
مکان: سالن شهید باهنر
دفتر هم اندیشی و بسیج اساتید دانشگاه