جلسه هماهنگی کانون گردشگری

کانون گردشگری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی خبر داد :

📌جلسه هماهنگی کانون گردشگری با مجری برنامه (خانم عبدالکریمی) در ارتباط با پویش حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست با حضور دبیر و اعضای کانون گردشگری (آقای عبدی، خانم ملکی و آقای بهشتی) و دبیر کانون گویندگی (آقای حکمت) برگزار شد.

 

✳️در این جلسه در ارتباط با برنامه های پویش مذکور صحبت شد و هماهنگی های لازم برای برگزاری برنامه با مجری محترم برنامه انجام شد.

🔰 این جلسه در روز یکشنبه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۳۰ در طبقه منفی یک ساختمان اداری برگزار شد.