جلسه هماهنگی نخستین همایش بین المللی و چهاردهمین همایش ملی آموزش

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد: دومین جلسه هماهنگی نخستین همایش بین المللی و چهاردهمین همایش ملی آموزش امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ با حضور  آقای دکتر قربانی، سرپرست معاونت پزوهش و فناوری، جناب آقای دکتر طهماسبی، ریاست دانشکده علوم انسانی، دکتر ریحانی عضو شورای سیاست گذاری همایش و دبیران محترم همایش برگزار گردید. در این جلسه به گفتگو و تبادل نظر در مورد نحوه برگزاری همایش به صورت ترکیبی پرداخته شد و خانم دکتر نصیری گزارشی از روند دریافت مقالات، کمیته داوری و اعضای کمیته علمی و اجرایی ارایه نمودند.

 

معاونت پژوهش و فناوری

کد خبر: ۰۱۰۹۰۲۰۳