جلسه هماهنگی شروع سال تحصیلی جدید

همزمان با فرارسیدن سال  تحصیلی جدید و شروع ترم جلسه هماهنگی آغاز ترم جدید در دانشکده مهندسی مکانیک بر گزار شد

این جلسه در روز دوشنبه با حضور ریاست دانشکده، معاونین و جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده در محل سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک برگزار گردید. محور اصلی این جلسه تبادل نظر پیرامون مسایل مختلف آموزشی، موارد مربوط به انتخاب واحد دانشجویان و ثبت نام دانشجویان جدید بود که اساتید در این زمینه نظرات خود را بیان و راه حل هایی برای شروع هرچه بهتر ترم ارائه نمودند

2

1